Search results

  1. silence_night

    Thương nhớ Đồng Văn

    Biết thân mình "yếu nên không dám ra gió", lòng mong ngóng ảnh tường thuật "thương nhớ Đồng Văn" mà cũng chưa thấy đâu. Đành phải mang "cơm nguội " ra hâm lại vậy. Nơi đây ngày hôm nay chắc đông và vui lắm, không như lúc miềng tới:;) Và tất nhiên sau khi vui thì sẽ có nhưng cảnh ngủ vô tư...
  2. silence_night

    Đảo Cồn cỏ

    Hè này bọn em định đi chơi ở miền Trung. Em nghe nói ở Quảng Trị có Đảo Cồn cỏ hay lắm. Em tìm cách tới đảo mà không biết đi thế nào. Trong nhà mình đã có ai đi chưa ạ, xin các bậc tiền bối cho em vài lời chỉ giáo quần áo nữ. Em định đi bằng otô, thời gian đi khoảng 4 đêm, 3 ngày ạ.:gun