Search results

  1. Hà thành lãng tử

    Hỏi về chữ kí

    Em là thành viên mới nên muốn hỏi một chút. Em vào phần cá nhân muốn sửa phần chữ kí sao không được? Các trưởng lão trả lời giúp hộ em cái. Em cám ơn lắm lắm:D:D:D
  2. Hà thành lãng tử

    Thành lập clb Phượt Hà thành

    Xin chào các trưởng lão. Em mới nghe về từ Phượt thứ 6 tuần trước. Về lên gugờ mới biếit Phượt là chỉ những người có máu me đi du lịch. Em thấy hay quá. Vào thì thấy có clb Phượt Hải phòng và Sài gòn Em có ý kiến là nên thành lập clb Phượt Hà nội. Các trưởng lão cho biết ý kiến nhé:D Em vào...