Search results

  1. Tolinh

    [Chưa chốt đoàn] Có ai đi Côn Đảo mùng 3 tết ko ạ?

    Có bác nào đi Côn Đảo mùng 3 Tết ko ạ, cho em nhập hội với. Bạn cùng đi với em có chuyện đột xuất nên thành ra có 1 mình em đi, mà em lại chưa đi Côn Đảo bao giờ :( Bác nào có lòng cho em nhập đoàn với nhé, em đi từ mùng 3 đến mùng 5, hai đêm ở CĐ ạ FB em là : to.linh.73 (Thuy Linh Nguyen)