Search results

  1. dinhgianinh

    Bay MÔng Cổ từ Việt Nam

    hi cả nhà, nhờ các bạn tư vấn giúp, mình sẽ bay về từ Mông CỔ theo 2 chặng = 2 vé máy bay riêng Mông Cổ - Seoul bằng Mông Cổ Airlines Seoul - HCM = Korea airlines nhờ mọi người chỉ giúp là khi transit ở Korea thì có cần phải check in lại lấy hành lý hay nó sẽ tự chuyển cho mình thẳng luôn...