What's new

Search results

  1. tungittl

    Xuyên Việt khởi hành 04/06 từ Hà Nội

    Tình hình bắt đầu từ 04/06 mình sẽ chạy một chuyến dài, thời gian đã chốt và sẽ không thay đổi. Các bạn có thể tham gia bất cứ quãng đường nào nếu tự chủ động phương tiện, còn nếu là ôm thì hãy liên hệ trước để xem đoạn đó đoàn còn xe nào chạy một mình không. Tình hình là tối qua tốn kha khá...
Top