What's new

Search results

  1. nguyentea

    Bạn làm gì sau những cuộc chia tay?

    Sau khi chia tay mình cũng có uống rượu, từ sau đó chưa bao giờ uống rượu nữa, và cũng từ sau đó cho đến sau này chắc chẳng bao giờ ... như thế nữa :D. Nghĩ lại thấy trẻ con quá :))
  2. nguyentea

    Bạn làm gì sau những cuộc chia tay?

    Sau khi chia tay, tớ chơi 3 cốc cafe rồi tự nhủ "cứ nhớ cho đã đi, vài hôm nhớ mệt chán ngay..." Thế mà tớ chán thật
Top