What's new

Search results

  1. ariel_yeu

    Đà Nẵng - Đăng ký áo Phượt tuổi lên 5

    Theo tinh thần của ban tổ chức, tớ lập topic này để đầu cầu Đà Nẵng đăng ký áo phượt. Nội dung cụ thể như sau Về hạn chót đăng ký, nhà ĐN sẽ hoàn thành vào ngày 10/7/2011. Thanh toán đến hết ngày 16/7/2011. Có 2 cách thanh toán như sau: - C1: Chuyển khoản qua số tài khoản 115 200 886 53012...
  2. ariel_yeu

    Phượt Đà Nẵng - Đồng hành cùng tuổi lên 5

    Đã 4 năm kể từ ngày diễn đàn phuot.com ra đời. Bốn năm đó, hơn cả là một sân chùa cho các phượt tử gặp gỡ sau những chặng đường dài, phuot.com đã trở thành một cầu nối của những người bạn. Chúng ta từ những cái nick ảo đã trở thành những người bạn thực sự trong cuộc sống. Và niềm đam mê chung...
Top