What's new

Search results

  1. vespacoi

    Nhà FANABE chuẩn bị test ở K9-Ba Vì, cần sự giúp của cả nhà!

    Tình hình là Chủ nhật tuần sau (24/08/2008) nhà FANABE sẽ có 1 buổi test ở K9 -Ba Vì. Em có thấy mấy bức ảnh K9 rồi, rất đẹp. Nhưng chưa tới bao giờ, cả nhà có thể cho em xin thông tin chi tiết về K9 được không? - Từ HN -> K9 bao nhiêu Km? Đi theo đường nào? - Đi xe máy mất bao lâu? - Chiều dài...
Top