What's new

Search results

  1. ongxanh

    Góc của ong thợ

    Em mới thực tập môn "xuống núi" :D, dù quỹ thời gian thường eo hẹp. Nhân viên bán hàng, thuộc biên chế...gia đình - chủ nhật cũng không là ngày nghỉ- nhưng lòng ham đi vẫn có chỗ như thường :D. Em xin phép học theo chú ong thợ, gom những hương sắc mà em gặp vào đây. Nhìn cảnh sắc và đời sống qua...
Top