What's new

Search results

  1. B

    [Chia sẻ] Nhận làm tour guide du lịch Paris

    Xin chào mọi người! Mình là Thùy Dương, 22 tuổi, học năm 2 Master Tài Chính - Ngân Hàng tại Đại Học Paris 10, Pháp. Paris là tình yêu lớn của mình. Sau khi đi du lịch khá nhiều các thành phố châu Âu khác thì có lẽ Paris vẫn là nơi khiến mình mê mệt và thích thú nhất. Mình nghĩ là với nhiều bạn...
Top