What's new

Search results

  1. O

    [Chia sẻ] Trải nghiệm du lịch Kathmandu, Nepal, 10/2017

    Qua góc ảnh rộng mọi thứ trông hoành tráng hơn hẳn. Kathmandu khá chật hẹp và bụi bặm. Những con phố cổ xuống cấp nặng nhưng chưa được tu bổ hoặc tu bổ theo kiểu hiện đại rất đáng tiếc. Quảng trường Dubar hầu như đổ nát thu 1000 nrp mỗi lượt khách. Đền hỏa thiêu khách nước ngoài chỉ đi được vòng...
Top