What's new

Search results

  1. T

    [Chia sẻ] 15 ngày du lịch bụi tại Bắc Âu

    Thế là đã được tròn 5 tháng trờ về từ sau chuyến du lịch bụi Bắc Âu. Chúng tôi đã có 15 ngày đáng nhớ tại 4 quốc gia thuộc Bắc Âu xin đẹp. Cho đến hôm nay, ngồi viết lại hồi ký này, những cảm xúc vẫn còn nguyên trong chúng tôi. Với mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm, những cảm xúc có được sau...
  2. T

    Siem Reap - Cambodia - đáng để đi

    Nhân thời gian này đang rảnh rỗi, nổi hứng thích chụp ảnh, lâu không đi chơi xa, hai vợ chồng quyết định đi Siem Reap – Campuchia. Dự định đây là chuyến đi không dài ngày lắm, khoảng 4 ngày, chỉ tập trung vào Siem Reap để tìm hiểu kỹ về văn hóa, đời sống người dân và đế chế Khmer nơi đây. 1...
Top