What's new

Search results

  1. L

    [Chia sẻ] Nhật ký độc hành của 1 noob biker: SG - Nha Trang - Đà Lạt tháng 10/2016

    Nhật ký độc hành của 1 noob biker: SG - Nha Trang - Đà Lạt tháng 10/2016 Chào mọi người, Tham gia diễn đàn đã lâu nhưng chưa lần nào viết bài chia sẻ, sẵn lần này tranh thủ vừa nghỉ việc, vợ thì lại đi công tác xa nhà nên làm 1 chuyến độc hành Sài Gòn - Nha Trang - Đà Lạt cho thoả thú xê...
Top