What's new

Search results

  1. W

    Visa du lịch Úc

    Re: Kinh nghiệm xin Visa Úc (Phần 2) Cho mình hỏi điền form 1419, thấy ghi chú là "write in English using BLOCK LETTERS" - viết theo kiểu BLOCK LETTERS là phần điền trả lời nào trong form cũng phải viết chữ hoa in phải không ạ?
Top