What's new

Search results

  1. D

    Visa đi Đức

    Cám ơn bạn, vậy có nghĩa là khi rớt visa thăm thân đức mình chỉ nên xin lại tại đức . Tại mình thấy Pháp có cho du lịch tự túc và cấp visa dễ hơn nên muốn chuyển qua. Hihi, chỉ là muốn đi chơi thôi mà khó khăn thế
  2. D

    Visa đi Đức

    Các bạn xin cho hỏi, nếu bị rớt visa đức dạng thăm thân mình có thể chuyển sang xin visa du lịch tự túc pháp ko . Mình đã đi đức lần 1 ok ,vậy mà lần 2 họ cho là mình ko chứng minh dc lịch trình và đk lưu trú,hihi. Mình có nghe đã rớt 1 nước trong khối là sẽ rớt hết các nước khác,nhưng có dv lại...
Top