What's new

Search results

  1. vangdeo

    [Cung TM] Cuối tuần cắm trại 2 ngày 1 đêm tại đảo Ó - Đồng Trường 22 & 23/06/2013

    Re: Cuối tuân cắm trại 2 ngày 1 đêm tại đảo Ó - Đồng Trường 25 & 26/05/2013 Mỗi người có một đam mê riêng,và quyết định lựa chọn thuộc về cá nhân mà.Trong trường hợp này bạn có thể chọn CK C1,nhưng phải lựa chọn giữa C1 và đi xem phim với bạn gái thì lại khác nhé!Chúc bạn vui và hen gặp...
Top