What's new

Search results

  1. trongleduc

    [Cung TM] Tết Ka-Tê người Chăm ( 13-15/10/2012 )

    Năm nay làm 1 plan này nữa đi bạn.
  2. trongleduc

    [Cung TM] Tuyển xế,ôm đi Miền tây du hí 16 - 19/10

    Chủ thớt phải xem lại, 4 ngày mà đi hết cung đường này là không khả thi, không thể đi nổi, đi tàu từ Cà Mau đến cột mốc số 0 quay về là hết 1 ngày rồi, chú ý đoạn đường về từ Cà Mau đến nhà thờ Cha Diệp bắn tốc độ rất kinh, cẩn thận chạy chậm.
Top