What's new

Search results

  1. vagary

    3 nữ xin visa bị từ chối tại đại sứ quán Pháp

    Bạn Holly Trang ơi, bạn đã làm thủ thục xin xét lại visa chưa? Cho mình xin kinh nghiệm với. Mình cũng vừa bị từ chối với lý do là không xác định được ý định rời khỏi lãnh thổ, mặc dù mình nộp hồ sơ + lịch trình đầy đủ và hôm phỏng vấn thì chị kia còn nói là ok như thể là chắc chắn có visa rồi.
Top