What's new

Search results

  1. ktmart

    Các đồ dùng cần thiết cho các chuyến đi (chi tiết, đầy đủ)

    Đi nước ngoài thì cần rất nhiều thứ - Còn trong nước thì cũng đỡ hihi.
  2. ktmart

    Bình loạn bên lề topic [KỶ LỤC MỚI] Chiếc Vespa đầu tiên trên đỉnh Fansipan -3143m

    Re: [KỶ LỤC MỚI] Chiếc Vespa đầu tiên trên đỉnh Fansipan 3143m (Nóc nhà Đông Dương) Chúc mừng các anh chị, thật là một chuyến đi đặc biệt ạ.
Top