What's new

Search results

  1. Dân Miền Núi

    ]Lưu ý] khi đi cửa khẩu đường bộ ở Myanmar.

    Mình vừa tìm được và xin chia sẻ ảnh về quy định này để xác minh các bạn có thể vào web site Evisa của Myanmar :) Visa Myanmar by Nghia Nghia, trên Flickr
  2. Dân Miền Núi

    ]Lưu ý] khi đi cửa khẩu đường bộ ở Myanmar.

    Cám ơn thông tin của bạn, dự định T3 này mình sẽ ghé Myanmar bằng đường bộ, như vậy chắc có lẽ thay vì xin visa mình sẽ book vé từ Bangkok. P/s: Tìm nguồn chính thống trên internet không có thông tin này phải không bạn? :)
Top