What's new

Search results

  1. vippro

    [Cung TM] Đến hẹn lại lên, PSG tiến về Khu DL Vinh Sang-Vĩnh Long mừng SN Phuot.vn (18-19/8)

    Re: Đến hẹn lại lên, PSG tiến về Khu DL Vinh Sang-Vĩnh Long mừng SN Phuot.vn (18-19/8 Mình chi tiết theo đường bộ chút nha: ;) 1. Từ cầu Mỹ Thuận hướng về TT TP Vĩnh Long tới ngã 3 Cần Thơ (cầu Bình Lữ - ko quẹo về hướng đi Cần Thơ) đi theo đường Lý Thái Tổ - cầu Lộ - đường 3/2 - Coopmart -...
  2. vippro

    [Cung TM] Đến hẹn lại lên, PSG tiến về Khu DL Vinh Sang-Vĩnh Long mừng SN Phuot.vn (18-19/8)

    Re: Đến hẹn lại lên, PSG tiến về Khu DL Vinh Sang-Vĩnh Long mừng SN Phuot.vn (18-19/8 Nick Phuot : Vippro Số điện thoại liên lạc: 0989755266 Mail: [email protected] Xế / Ôm: Xế Nơi cư ngụ (để tiện phân công xế + ôm theo khu vực) : Hậu Giang Nhóm muốn tham gia: Chưa có nhóm - nếu có...
Top