What's new

Search results

  1. O

    Myanmar bụi từ 29/4- 11/5/2013

    Vỡ tua đi chơi dịp 30-4 vào phút chót, đành lên kế hoạch B Myanmar. Ko đi sớm sợ nước này đang bắt đầu mở cửa, sẽ có nhiều thay đổi... Mình vừa book VNA khuyến mại chào hè khứ hồi HN- YGN 3,8tr. ĐI ngày 29/4 về 11/5/2013. Bạn nào chưa có kế hoạch nghỉ 30-4 hay vỡ tua khác thì join cùng nhé...
  2. O

    Philipines: Manila- Boracay (21-30/4/2013). Nhắn tìm đồng đội...

    Nhân dịp Cebu có đợt khuyến mãi giá rẻ (từ 6-9/11/2012)- hôm nay là ngày chót rồi, bọn mình định đi Manila- Boracay dịp 30-4 sang năm. Hiện đang có 4 nhân, cần tìm thêm 2- 4 nhân nữa. Gấp gấp gấp, chốt hạ luôn trong ngày hôm nay. Mọi người ai đi được thì nhắn với mình nhé: YM: phamyenkhanh Lịch...
Top