What's new

Search results

  1. R

    [Chia sẻ] Bidoup đón giao thừa - Phước Bình chào năm mới - Vượt đỉnh Hòn Chan - Sống sót trở về

    Bidoup đón giao thừa - Phước Bình chào năm mới - Vượt đỉnh Hòn Chan - Sống sót trở về Lần đầu tiên chúng tôi đến thăm Bidoup là tháng 5/2009. Trở về từ chuyến đi ấy, mỗi thành viên đều mang nặng trong lòng những hình ảnh không thể quên của núi rừng Bidoup, và điều khó quên nhất, chính là tình...
  2. R

    Ham chơi bỏ Việc vs. Ham việc bỏ Chơi

    em do vẫn còn đi học, nên tỷ phú thời gian nhưng bần nông tài chính =)) , kô thể bàn sâu vào ham chơi vs ham làm như các anh/chị/em/cô/bác được ... Tuy nhiên, e có quen 1 bác chủ studio ảnh cưới mà e đang dạy con bác ấy :shrug: . Em thấy thế này : - Phần lớn thời gian trong tháng bác ấy chụp...
Top