What's new

Search results

  1. Maiyamato

    [Chưa chốt đoàn] Tìm bạn nữ 8x đồng hành đi mùa thu Hàn Quốc 4-5 ngày trong khoảng TG 2/11-8/11

    Không biết dự chi tổng kinh phí hết bao nhiêu ạ, em cũng thích đi mà chưa dự trù được
  2. Maiyamato

    Đi Thôi Em!

    Đi thôi em, đi để cảm nhận, đi để mà yêu Đi ngắm mùa trăng liêu xiêu Nhớ thời mười tám Đi thôi em, đường xa lắm, đời đâu xa lắm Một cái quay lưng đã bạc mái đầu… Khóc đi em cho mắt bạc trăng mờ Rồi theo anh, quên đi bụi tình ngày cũ Vai lả rã rời, chân chùng mỏi gối Hoàng hôn vào tối Đẹp! Em...
Top