What's new

Search results

  1. K

    Đi xe cub khoảng hơn 900km từ Đà Nẵng vào Sài Gòn

    Cho mình hỏi là chuẩn bị mình định đi phượt bằng chiếc cub của mình từ ĐN vào SG để thăm nhà người yêu trong đó mà lúc đi mình cầm theo cặp nhỏ bỏ 2 3 cái áo quần với mấy trăm để lo tiền ăn uống sữa chửa xe nếu có bị hư. Liệu đi xa như vậy thì xe có gánh nổi không ạ. Hơn 900km nên sợ xe gánh...
Top