What's new

Search results

  1. J

    [Toàn quốc] Chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn xin visa đi Mỹ

    Tỷ lệ rớt hồ sơ xin visa Mỹ ngày càng cao vì điều kiện xét duyệt, cũng như phỏng vấn ngày càng khắt khe hơn. Có rất nhiều người bị từ chối hồ sơ với nhiều lý do khác nhau, từ khách quan đến chủ quan. Chúng tôi xin đưa ra một số kinh nghiệm phỏng vấn xin visa du lịch Mỹ giúp bạn tăng tỷ lệ đậu...
Top