What's new

Search results

  1. C

    [Cung TM] Đi Pleiku-Kontum, thăm mái ấm Vinh Sơn (30-31/10/2010)

    Re: Đi Pleiku, thăm Biển Hồ, 30-31/10/2010 Alo alo alo, loa loa loa, hien nay, nhóm c, bị thiếu mất một xế, Chip thay mặt, he he, kiếm xế. Cần một xế có sức khỏe, đẹp trai, ko giới hạn tuổi tác, có công việc ổn định, tốt bụng, tính tình hiền lành, bít chăm lo cho ôm. Lợi ích: Được đi chơi, khám...
Top