What's new

Search results

  1. cyclo

    Into the wild - Một mình ngoài hoang dã

    Cast away (2003) cũng là 1 bộ fim rất hay liên quan đến Phượt.Tom Hank đóng!!e sẽ tìm fim Into the wild ve xem.Thanks
  2. cyclo

    Hành vi ăn cắp bài viết của diễn đàn

    Em là lính mới.Vừa vào bên kia xem thữ và ....ngạc nhiên sao "giống gì mà giống thế"! Nhưng thiết nghĩ cũng chẳng sau vì nhửng ai thích Phượt và yêu Phượt sẽ biết đâu là hàng thật đâu là hàng nhái !!^^
Top