What's new

Search results

  1. datsabbath

    Hà Giang trước tết âm lịch (25/26 - 31/01/2011)

    Hà Giang trước tết âm lịch (26 - 31/01/2011) Chào các bác, cách đây 2 năm đã từng một mình một ngựa đi qua các tỉnh đông bắc trong đó có Hà Giang nhưng đi theo hình thức chấm mút là chính nên rất tiếc và đã ấp ủ sẽ quay trở lại Hà Giang trong một dịp nào đó :| Năm nay mình còn vài ngày phép...
Top