What's new

Search results

  1. D

    [Hỏi đáp] Rừng nào ở VN phù hợp để ở lại 1 tuần?

    Chào các bạn, Mình xem discovery nhiều nên cũng muốn một ngày nào đó sẽ làm một chuyến vào rừng ở 1 tuần. Nhưng chưa biết ở VN thì chỗ nào phù hợp: Mong các bạn chia sẻ giúp một vài nơi (ở miền Bắc thì tốt).
  2. D

    [Hỏi đáp] Ai đã từng leo Fan bằng Giày bộ đội và giày trekking xin vào cho mình ít kinh nghiệm?

    Ai đã từng leo Fan bằng Giày bộ đội và giày trekking xin vào cho mình ít kinh nghiệm? Hi sắp tới có lẽ mình sẽ leo fan- nên đang tìm chọn loại giày phù hợp. Rất nhiều bài viết nói nên chọn giày bộ đội - nhưng cũng nhiều bài viết nói nên chọn giày chuyên dụng. Hy vọng bạn nào đã leo fan với cả...
Top