What's new

Search results

  1. P

    [Chia sẻ] Du ký Châu Âu - Mùa đông trắng

    Ngưỡng mộ cái sự đi của bạn - cuộc sống đôi lúc cần lắm cái dũng khí bước ra khỏi nhịp sống thường ngày. Ví dụ như cày cuốc gom ít tiền nghỉ phép/nghỉ việc và đi, cứ đi rồi sẽ đến. Mình thấy bạn có vài tấm hình cúi đầu khi bước đi - không biết là cố tình tạo dáng hay chụp tình cờ. Ông bà thường...
Top