What's new

Search results

  1. T

    [Cung TM] Xin kinh nghiệm đi Yangon-Bagan

    mình vừa đi tháng 5, nên cũng có ít chia sẻ cùng bạn. - thời gian bạn dành cho chuyến đi này là quá ít, mình rất tiếc... vì có nhiều nơi để đi lắm - mình thấy phương án 1 có vẻ tốt cho chuyến đi vì thành phố bagan là thành phố cổ đẹp, đáng trải nghiệm nhiều hơn. để còn 1 ít thời gian dạo chơi ở...
  2. T

    Tìm bạn đồng hành đi Myanmar 11/5 - 15/5/2018

    Mình sắp đi Myanmar trong khoảng thời gian từ 11/05-15/05/2018. có nhóm bạn nào đi trong thời gian này không, cho mình tham gia với. mình là Nữ, ở sài gòn.
Top