What's new

Search results

  1. K

    [Chưa chốt đoàn] Tìm bạn nam đồng hành đi Quan Lạn 28/04-01/05

    Cập nhật: LỊCH TRÌNH ĐỔI LẠI THÀNH 3 NGÀY Ở QUAN LẠN. ĐI 29/04, VỀ 01/05 NHÉ CẢ NHÀ.
  2. K

    [Chưa chốt đoàn] Tìm bạn nam đồng hành đi Quan Lạn 28/04-01/05

    Chào các bạn, nhóm mình đang muốn tìm thêm 1 nam cho chuyến đi Quan Lạn đợt 30/04 năm nay. Xuất phát từ Hà Nội. Đi sáng 28/04, về 01/05. Lịch trình: 3 ngày ở Quan Lạn, một ngày ở Bãi Cháy. Bạn nam nào muốn tham gia thì inbox hoặc liên hệ trực tiếp mình nhé. Điện thoại: 0988 bốn hai tám 095...
Top