Search results

  1. T

    Cảnh báo nạn trộm cắp của Porter núi Tà Chì Nhù

    Xin chào các anh chị trên diễn đàn. Em là một mem đã tham được tham khảo rất nhiều thông tin bổ ích từ diễn đàn nay mới xin gia nhập cùng các anh chị để chia sẻ thông tin về một số bộ phận xấu porter leo Tà Chì Nhù. Chuyện như vầy: Dịp lễ 30/4 vừa qua em có tham gia một đoàn phượt chinh phục...