Search results

  1. R

    Orchid Hotel 49 Hàng Bè - Khách sạn tráo trở hàng đầu Hà Nội!

    Thuận mua-vừa bán là điều hiển nhiên nhất trong kinh doanh, thế nhưng vẫn còn có kẻ mua gạt bán lừa với thái độ trở mặt trơ tráo nhất từng chứng kiến trong lịch sử! Hoàn cảnh: Vì tàu từ Lào Cai đến HN lúc 6h sáng nên cả bọn nhờ em họ kiếm khách sạn đặt phòng và thỏa thuận với họ: ở từ 6h sáng...