Search results

  1. TrangDinh

    HCM-Osaka-Kyoto-Tokyo (8/9/2014 - 16/9/2014)

    Chào mọi người, Mình dự định đi theo hành trình như trên từ ngày 8/9/2014, về 16/9/2014. Ban đầu có 1 bạn bên đó đi chung nhưng giờ bất ngờ bạn ấy không đi được, thành ra mình thành độc hành rồi. Vậy bạn nào đã có kế hoạch đi Nhật vào khoảng thời điểm này thì đi cùng nhé? Lịch trình mình đã...