Search results

  1. MinhTu18

    <GÓC BỨC XÚC> Ứng xử quá tệ của công ty du lịch TUGO mùa dịch

    Họ làm theo kiểu nguyên tắc. Và có chút lấp liếm lách luật. Bạn cần qua công ty gặp ban lãnh đạo của Tugo để làm việc nhé. Còn giải quyết qua tin nhắn với nv sale thì ko có hiệu quả đâu. Điều hành Tugo có tâm họ sẽ giải quyết sự vụ cho bạn một cách có lợi nhất tới nhóm của bạn.