Search results

  1. thang_arts

    [Chia sẻ] Hồi ký Burma (09.6 - 15.6.2018)

    Sau khi ăn Tết xong, 2 đứa hứng lên rủ nhau làm một chuyến đi mùa hè. Địa điểm thì chưa biết là sẽ đi đâu. Cambodia, Myanmar, Philipine, cuối cùng chốt 1 câu: Myanmar trong vòng 8 ngày. Thế là bắt đầu đặt vé máy bay, đặt phòng. Trưa nào cũng ngồi săn Việt Jet, cái giá phải trả là 2tr4/người khứ...