Search results

  1. W

    [Chia sẻ] Trekking Annapurna Base Camp (solo DIY)

    Mình vừa thực hiện xong chuyến solo DIY 6 ngày đến Annapurna Base Camp (ABC) cuối tháng 11/2018 và cũng đã chật vật tìm thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh nhưng không đâu đầy đủ và thiếu thông tin mới, nhân lúc rãnh rỗi viết lại các thông tin về cung đường trek này với mong muốn phần nào...