Search results

  1. Nguyên Bùi

    Chuyện phượt du xuân đầu năm ngắm biên giới Việt-Trung ngày (14-16/2)

    Chuyện phượt du xuân đầu năm ngắm biên giới Việt-Trung ngày (14-16/2) Chuyện phượt du xuân đầu năm ngắm biên giới Việt-Trung (đi những con đường sểnh chân là sang đến đất Tàu =)) ) Ngày 1: Hạ Long(QN) - Sơn Động(Bắc Giang) -Đình Lập(Lạng Sơn) -TT Bình Liêu(QN) (200km) Ngày 14/2 - 5h30 tập...
  2. Nguyên Bùi

    Các Members mới vào đây để đăng ký làm Gà

    *Tên : Bùi Nguyên ( Nguyên Bùi ) *Giới tính : Nam *Ngày tháng năm sinh : 08-12-1991 *Nghề nghiệp : sinh viên *Quê quán: Hạ Long - Quảng Ninh *Chỗ ở hiện nay: Hạ Long - Quảng Ninh *Email:buivunguyen9x@gmail.com *Nick yahoo/skype:always.loveyou812@yahoo.com/always.loveyou821 *Số điện thoại ...