Search results

  1. mrga

    Tìm bạn đồng hành đi Singapore - Malay từ ngày 6/9 đến 10/9.. mại zô..mại zô..!

    Tìm bạn đồng hành đi Singapore - Malay từ ngày 6/9 đến 10/9.. mại zô..mại zô..! Mình đã đặt vé ngày 6-10/9.. đi 5 ngày ở sin vs malay. Dụ dổ mãi mới kéo đc ông anh làm bên nghành du lịch đi riêng vs mình.. đi chỉ có 2 anh e nên cũng hơi buồn, gần như ''no plan'' vì anh mình làm bên nghành nên...