Search results

  1. BeogaDN

    [Tổng hợp] Chương trình Từ Thiện Miền Trung - Quảng Nam

    Chương trình “ Thắp sáng niềm tin cho trẻ em vùng cao Quảng Nam ”, một trong những chương trình xã hội ý nghĩa nhất năm 2012. Thông qua chương trình, chúng ta sẽ cùng chung tay giúp đỡ cho các trẻ em vùng dân tộc miền núi quãng nam Địa điểm: Đại Lộc là một huyện vừa đồng bằng vừa trung du...