Search results

  1. cake

    Mình muốn xin ít thông tin từ các bạn đã đi Quan Lạn - Quảng Ninh

    Chả là sắp tới bọn mình có dự định đi Quan lạn,nên muốn tham khảo thông tin từ mọi người như: giá xe đi lại,rồi giá di chuyển ra đảo như thế nào,chi phí ăn uống ngủ nghỉ như thế nào? Bọn mình sẽ đi ô tô từ Hà Nội ra đó. Các bạn ,anh,chị nào đã đi cho mình xin ít thông tin nhé,cám ơn cả nhà.Bọn...