Search results

  1. Cacty

    [Chia sẻ] Khó quên Đồng Tháp

    Thủa nhỏ, câu ca dao “Tháp Mười đẹp nhất bông sen” cứ ám ảnh mình hoài. Một giấc mơ thơ trẻ nhưng dai dẳng theo mình trên mọi tháng ngày. Nhất định một ngày nào đấy, sẽ phải đến Đồng Tháp xem sen. Nhất định! Thề! Uhm, sau bao nhiêu lần đấu tranh, mình cũng đủ dũng khí, đủ hoang dại và đủ ương...