Search results

  1. D

    Tìm bạn đồng hành Lào - Thái - Cam bằng Bus khởi hành 8/5

    Mình đang lên lịch trình chi tiết và các thứ cần chuẩn bị cho chuyến đi , về thời gian thì linh động có thể bắt đầu vào ngày nào cũng được từ 8/5-20/5 di chuyển bằng bus : kế hoạch ban đầu Hà Nội - Viêngchan - Luongphabang - Chiangmai - Ayuthaya - Bangkok - Sieam reap - Phnompenh- HCM - bay về...