Search results

  1. chewingum

    Em muốn trek Lang Biang

    Bạn ơi, đỉnh này leo cũng đơn giản mà, vài tiếng là tới nơi thôi. Đợt trước mình vù xe máy tới tận chỗ không thể chạy tiếp được nữa mới vứt xe đó và leo.