Search results

  1. H

    Năm lần đi Mỹ , xin Visa lần thứ 5 bị trượt

    Còn ông anh họ mình ở Đà Nẵng, xin visa đi Mỹ đến 5 lần mà lần nào cũng trượt hihi. Khổ thân. Người yêu thì đi du học ở bên đấy, ông ấy cũng muốn sang đấy du học cho gần người yêu mà đến giờ cũng k xin nổi visa, nghe chừng là sẽ từ bỏ con đường đến với đất Mỹ Còn any cũ của m xin đi Mỹ không...