Search results

  1. s21

    [Tin tức] Hồ Ba Bể - Thác Bản Giốc

    Chào các bạn ! Minh và Cậu bạn người Mỹ đang tính đi phượt một chuyến ra Hồ Ba Bể và Thác Bản Giốc vào ngày 22-8 den ngay 28-8 ... Các bạn nào muốn tham gia với mình nhé ..con bạn nao đã đi rồi thi cho minh xin lới khuyên nhe ! cam on !