Search results

  1. Thitgaxe

    Đồng hành cùng "Phượt lên chín - Phủ kín Biển Đông"

    Hân hoan đón chào các bạn đến tham dự "Phượt lên chín – Phủ kín Biển Đông" lần này. Cũng đã 4 năm rồi kể từ lần sinh nhật diễn đàn tổ chức ở Tiên Sa, năm nay nhà Đà Nẵng chúng tôi lại được vinh dự tổ chức Sinh Nhật cho toàn thể cộng đồng Phượters. Có thể nói chúng ta có chương trình sinh nhật...