Search results

  1. S

    [Đã chốt đoàn] Rủ rê phượt Úc - Syd - Melbourne từ 21/04 - 02/05/2012

    Mình đang lên kế hoạch tham quan xứ sở Kangooro từ 21/04 - 01/05/2012, hành trình sơ bộ như sau: k 21/04 - 22/04: lòng vòng ở Sydney tham quan Opera House, Harbour Bridge, Bondi Beach, Cabramatta.. (sẽ sử dụng phương tiện giao thông công cộng) Từ 23/04 - 01/05 sẽ thuê xe cho chuyến hành trình từ...
  2. S

    [Chia sẻ] Lập hội khám phá Aus 21/04 - 1/5/2012

    Sau 1 năm trời nhịn ăn nhịn shopping, nhịn cả cưới hỏi, liên hoan, sinh nhật, iem nó để dành được 1 khoản kha khá để khám phá Aus, thời gian là từ 21/4 có mặt tại Sydney, 2/5 quay về Kuala Lumpur. Theo kế hoạch, sẽ dành ra 3 ngày để khám phá thành phố Sydney và các vùng lân cận. Sau đó sẽ thuê...